top of page

Kdo jsme?

Tělocvičná jednota Sokol Křižanovice je pobočným spolkem České obce sokolské.

Náš účel a cíl

Účelem a cílem spolku je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, ... (úryvek ze Stanov České obce sokolské)

Kompletní Stanovy ČOS najdete zde (18 stran A4 - 4,7MB)

Organizace

Statutárními osobami spolku jsou předseda a jednatel.

 

Výpis z rejstříku spolků najdete zde (2 strany A4 - 66KB)

Historie

Dokumenty

bottom of page