top of page
Pomník padlým v 1. světové válce

V neděli 29. května 1921 se konala v naší obci velká slavnost. Poblíž školy na návsi byl odhalen pomník padlým v 1. sv. válce, který nechala postavit Tělocvičná jednota Sokol po dohodě s příbuznými obětí. V průvodu od nádraží k pomníku pochodovalo přes 400 účastníků a následného veřejného cvičení se zúčastnilo 362 cvičenců (nářadí a prostná).

Černý vysoký žulový pomník s fotografiemi a jmény 19 padlých a reliéfy T. G. Masaryka a M. R. Štefánika zhotovila za 23 tisíc Kč firma Semerák z Olomouce. Odhalení pomníku bylo přítomno i 26 legionářů. Nejmladším padlým ve válce byl teprve 18letý František Fröhlich z čísla 51, nejstaršímu Františkovi Růžičkovi z čísla 110 bylo 42 let.

Památník postihly v určitých dobách politické zásahy, byla to stavba Sokola, vadily i reliéfy T.G.M. a M.R.Š. Postavit tak veliký pomník padlým spoluobčanům a členům Sokola bylo záslužným činem sokolů a jejich příznivců. Při opravě pomníku v roce 1991 bylo zjištěno, že je v něm zazděný ostrý dělostřelecký granát, přivolaný pyrotechnik náboj odstranil. V roce 2014 provedla obec generální opravu pomníku.

bottom of page