top of page

VENKOVNÍ ÚPRAVY - PŘIDĚLENÍ DOTACE


Obci byla potvrzena dotace ve výši 250 000 Kč pro námi navrhované venkovní úpravy okolí sokolovny. Společně s dříve schválenou částkou 250 000 Kč z obecního rozpočtu pro spolufinancování tohoto projektu je tedy k dispozici celková suma 500 000 Kč pro letošní rok.

bottom of page