top of page

Výsadba 2 lip občanů Křižanovic ke 100. výročí republiky

V neděli 11. listopadu proběhne za sokolovnou výsadba 2 lip k výročí vzniku republiky. Krátký program začíná od 16 hodin. Poté od 17 hodin následuje přednáška v sokolovně. Občerstvení zajištěno!

bottom of page