top of page

Sokolovna pro Křižanovický zpravodaj

Rok 2022 na sokolovně v Křižanovicích


Kdybychom měli rok 2022 popsat jednou větou, zněla by asi takto - po dlouhé době jsme mohli naši činnost vykonávat naplno.


Po covidových letech, kdy nás okolnosti donutily omezit (a někdy úplně zastavit) sportovní aktivity na sokolovně, pořádání akcí nebo pronajímání sokolovny, jsme hned začátkem roku navázali tam, kde jsme přestali.


Stále před námi stojí mnoho výzev třeba vysoké ceny energií nebo další rekonstrukce budovy sokolovny. Jsme si jistí, že společnými silami všechny nesnáze překonáme a budeme pokračovat v nastoupené cestě.Děkujeme!


Vám všem patří velké DÍKY! Děkujeme VÁM - lidem, kteří sportují, navštěvují naše akce, pomáhají na brigádách a obsluhují na akcích, nebo nás podporují finančně. Bez vás bychom nebyli tam, kde jsme.


Zvláštní poděkování patří zejména Obecnímu úřadu Křižanovice a jeho zastupitelům, Základní a mateřské škole Křižanovice a dalším křižanovickým spolkům - SDH Křižanovice, FK Křižanovice, DFS Křižanovánek, Klub důchodců. Málokterá obec se může pyšnit tolika lidmi, kteří se aktivně zapojují do dění v obci. Jsme rádi, že patříme do tohoto vítězného týmu a těšíme se na další spolupráci.Naše novoroční předsevzetí


Naší hlavní motivací je, aby sokolovna v Křižanovicích byla i nadále místem, kde se lidé setkávají. Chceme, aby byla místem pro všechny věkové kategorie. Chceme, aby byla místem, kam lidé budou chodit sportovat, bavit se a vzdělávat se. Chceme, aby byla místem, které lidi spojuje - toto je naše předsevzetí pro rok 2023.Krásné Vánoce a úspěšný rok 2023!


Všem přejeme krásné a poklidné prožití vánočních svátků v kruhu vašich nejbližších a do nového roku 2023 mnoho šťastných chvil, zdraví, spokojenosti, úspěchů a všeho, co si každý z vás v nadcházejícím roce přeje.bottom of page