top of page
Stavba a otevření sokolovny

22. února 1922 na valné hromadě Sokola projednáno zakoupení obecního místa proti domu č. 122 (mezi dvěma potoky – Litavou a mlýnským náhonem) na stavbu sokolovny o výměře 600 m2 po 2 Kč/m2. Dle slov tehdejšího jednatele Sokola bylo místo nevlídnou bažinou, porostlou vrbami, každému zdálo se nemožno zde stavěti!  Obecní zastupitelstvo prodej pozemku a stavbu sokolovny schválilo. Rozpočet podle stavitele Františka Cenka činil 160 000 Kč, nakonec 230 000. Členové Tělocvičné jednoty Sokol v počtu 82 zdarma berou na sebe práci zednickou, částečně tesařskou, vazba a fasáda budou placeny. Mezi členy bylo 16 vyučených zedníků, mladí a ženy budou pracovat jako nádeníci. Stavební výbor měl 21 členů, o pracech se vedly pečlivé záznamy.

Zahájení výkopů na základy sokolovny bylo 23. března 1922. Slavnost položení základního kamene se konala 21. května 1922. Cihly byly odebírány od Nadymáčka ze Slavkova a z Nesovic.  Stavba sokolovny začala 6. června 1922. Valná hromada se konala v lednu 1923 už v nové budově.

Slavnostní otevření sokolovny se konalo 20. května 1923, za 1 rok od položení základního kamene!

 

Ráno v 5 h budíček, uvítání zástupců České obce sokolské, dopoledne zkoušky programu, po obědě slavnostní průvod vesnicí k sokolovně, 300 účastníků v sokolských krojích, následovalo veřejné cvičení 250 cvičenců (muži, ženy, dorostenci, dorostenky, žáci a žákyně). Celá slavnost zakončena divadelním představením.

 

Finanční příjem z otevření sokolovny byl 17 000 Kč, vydání 9 000. Zkoumatelé účtů provedli kontrolu stavby sokolovny, shledány v pořádku.

Členové výboru Sokola v roce 1923: starosta Fr. Cenek č. 85, místostarosta Tomáš Chalupa č. 21, náčelník Emil Uher č. 150, náčelnice Anna Kinclová č. 54, jednatel Jakub Červinka č. 70, pokladník Jan Cenek č. 119, hospodář Fr. Florián č. 105, vzdělavatel Jan Führer č. 17, archivář Ant. Kuchta č. 91, knihovník Jan Benda č. 31, novinář Fr. Horáček č. 25, zkoumatelé účtů Alois Kocman č. 11 a Osvald Cenek č. 159.

Členové Jednoty sokolské v Křižanovicích postavili sokolovnu v těžkých podmínkách pro naplnění svých tělovýchovných aktivit a pro konání kulturních akcí. V sokolovně byla také místnost pro hospodu a vybudován současně byt o dvou místnostech. Její výstavba obohatila a povznesla život všech obyvatel obce.

bottom of page